KIRPRADCA PRAWNY

DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU KIRP

Jeżeli jesteś Radcą Prawnym
lub Aplikantem

to możesz nas czytać już od:10022015
  • Czytaj
    najnowszy
    numer
  • Styczeń 2014 WIĘCEJ
27/04/12

Informacje z OIRP w Bydgoszczy

Medal Kazimierza Wielkiego dla OIRP w Bydgoszczy oraz informacja o dwóch konferencjach - o tym informuje OIRP w Bydgoszczy

Z udziałem licznie przybyłych gości w dniu 19 kwietnia 2012 r. w bydgoskim ratuszu odbyła się sesja Rady Miasta Bydgoszczy z okazji 666. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. – Kluczem do wielu sukcesów naszego miasta byli zawsze ludzie – podkreślił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwracając się m.in. do tegorocznych laureatów Medali Kazimierza Wielkiego.
Wśród gości urodzinowej sesji znaleźli się: parlamentarzyści, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przewodniczącą Dorotą Jakutą na czele, ordynariusz bydgoski ks. bp Jan Tyrawa, przedstawiciele kościołów różnych wyznań, burmistrzowie i wójtowie gmin ościennych oraz rektorzy bydgoskich uczelni wyższych, a także Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy Zbigniew Pawlak.

Jak podkreślał w swym wystąpieniu Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, „Bydgoszcz to bydgoszczanie. Każdy buduje siłę miasta, dlatego gratuluję tym, których wysiłki na rzecz rozwoju miasta zostały dostrzeżone i którzy odbiorą za chwilę najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać Rada Miasta –Medale Kazimierza Wielkiego .”

W tym roku Rada Miasta Bydgoszczy za zasługi dla miasta przyznała łącznie 10 Medali Kazimierza Wielkiego:

zbiorowe
Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. w Bydgoszczy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy
Zespół Muzyczny Żuki
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Opera Nova w Bydgoszczy
indywidualne
Leon Bojarski
Zygmunt Ciechorski ( członek OIRP w Bydgoszczy)
Jerzy Gotowski
prof. Roman Ossowski
Hanna Sowińska

W dniu 20.04.2012 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Alejach Niepodległości 4 w Inowrocławiu odbyła się środowiskowa konferencja naukowa pt. „Zadośćuczynienie i naprawienie szkody w prawie polskim” pod patronatem honorowym JM Rektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW w Bydgoszczy dr Heleny Czakowskiej oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, a także przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

 W sesji plenarnej, której moderatorem był prof. zw. dr hab. Mariusz Kulicki, referaty wygłosili prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański, KPSW w Bydgoszczy, „Węzłowe problemy zadośćuczynienia pieniężnego de lege ferenda” oraz prof. nadz. dr hab. Jacek Patyk, WSB w Toruniu, „Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędy urzędników skarbowych”.

 W dalszej części konferencja podzielona została na sekcje tematyczne, tj. Sekcję prawa karnego z moderatorem dr Igorem Zduńskim i Sekcję prawa cywilnego z moderatorem prof. nadzw. dr hab. Henrykiem Doleckim.

W ramach sekcji prawa cywilnego swoje wystąpienia mieli m.in.:

-     dr Tadeusz Felski, KPSW  Bydgoszcz, Przesłanki zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

-     Sędzia Bogumił Goraj, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Odszkodowania
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

-     dr Tomasz Brzezicki, UMK Toruń, SKO Toruń, Szkoda wywołana przez ostateczną decyzję administracyjną w świetle wyroków Sądu Administracyjnego

-     dr Andrzej Chajęcki, UTP Bydgoszcz, Odpowiedzialność nielegalnej reklamy

-     dr Igor Zduński, KPSW Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Zadośćuczynienie i odszkodowanie w świetle działalności wojewódzkich komisji hab. zdarzeń medycznych

 W ramach sekcji prawa karnego swoje wystąpienia mieli hab.:

-     hab. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak, KUL, dr Sławomir Hypś, KUL, Współczesne kierunki rozwoju prawa karnego

-     Sędzia Dariusz Malak, Sąd Apelacyjny o w Gdańsku, Zadośćuczynienie
i odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

-     dr hab. Arkadiusz Lach, UMK Toruń, Dopuszczalność powództwa cywilnego w procesie karnym przeciwko oskarżeniu objętemu obowiązkowym ubezpieczeniem OC

-     dr Tomasz Oczkowski, UMK  Toruń, Naprawianie szkody jako środek karny

-     dr Igor Zgoliński, KPSW  Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Kompensacyjna rola prawa karnego

 

W konferencji liczny udział wzięli sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni i aplikanci z OIRP w Bydgoszczy z Dziekanem Rady OIRP w Bydgoszczy Zbigniewem Pawlakiem i Wicedziekanem OIRP w Bydgoszczy Gabrielą Krajczewską. 

W dniu 20.04.2012 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Aleji Niepodległości 4 w Inowrocławiu odbyła się środowiskowa konferencja naukowa pt. „Zadośćuczynienie i naprawienie szkody w prawie polskim” pod patronatem honorowym JM Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW w Bydgoszczy dr Heleny Czakowskiej oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.

 W sesji plenarnej, której moderatorem był prof. zw. dr hab. Mariusz Kulicki, referaty wygłosili prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański, KPSW w Bydgoszczy, „Węzłowe problemy zadośćuczynienia pieniężnego de lege ferenda” oraz prof. nadz. dr hab. Jacek Patyk, WSB w Toruniu, „Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędy urzędników skarbowych”.

W dalszej części konferencja podzielona została na sekcje tematyczne, tj. Sekcję prawa karnego z moderatorem dr Igorem Zduńskim i Sekcję prawa cywilnego z moderatorem prof. nadzw. dr hab. Henrykiem Doleckim.

W ramach sekcji prawa cywilnego swoje wystąpienia mieli m.in.:

-     dr Tadeusz Felski, KPSW  Bydgoszcz, Przesłanki zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

-     Sędzia Bogumił Goraj, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Odszkodowania
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

-     dr Tomasz Brzezicki, UMK Toruń, SKO Toruń, Szkoda wywołana przez ostateczną decyzję administracyjną w świetle wyroków Sądu Administracyjnego

-     dr Andrzej Chajęcki, UTP Bydgoszcz, Odpowiedzialność nielegalnej reklamy

-     dr Igor Zduński, KPSW Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Zadośćuczynienie i odszkodowanie w świetle działalności wojewódzkich komisji hab. zdarzeń medycznych

W ramach sekcji prawa karnego swoje wystąpienia mieli hab.:

-     hab. nadzw. dr hab. Krzysztof Wiak, KUL, dr Sławomir Hypś, KUL, Współczesne kierunki rozwoju prawa karnego

-     Sędzia Dariusz Malak, Sąd Apelacyjny o w Gdańsku, Zadośćuczynienie
i odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

-     dr hab. Arkadiusz Lach, UMK Toruń, Dopuszczalność powództwa cywilnego w procesie karnym przeciwko oskarżeniu objętemu obowiązkowym ubezpieczeniem OC

-     dr Tomasz Oczkowski, UMK  Toruń, Naprawianie szkody jako środek karny

-     dr Igor Zgoliński, KPSW  Bydgoszcz, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Kompensacyjna rola prawa karnego

 

W konferencji liczny udział wzięli sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni i aplikanci z OIRP w Bydgoszczy z Dziekanem Rady OIRP w Bydgoszczy Dariuszem Pawlakiem i Wicedziekan OIRP w Bydgoszczy Gabrielą Krajczewską. 

Grzegorz Furgał
wstecz

STARSZE WIADOMOŚCI

MOIM ZDANIEM

WYDARZENIA

11/09/14

Akcja Niebieski Parasol 2014

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz czwarty akcję „Niebieski parasol”. W tym roku,...

CZYTAJ

SZKOLENIA

INFOTEKA